A nemajú na mysli technickú náročnosť samotného zverejnenia. Omnoho závažnejší je dosah na súkromie a ochranu práv detí.

Hneď v úvode je nutné poznamenať, že ochranu súkromia majú deti priamo zakotvenú v Medzinárodnom dohovore o právach dieťaťa.

Fotografie a videá sú nepochybne ich osobnými údajmi, takže sa na ne vzťahuje GDPR, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Napokon, sú známe prípady, keď tínedžeri „žalovali“ vlastných rodičov za to, že bez ich vedomia zverejňovali na sociálnych sieťach ich fotografie.

Veď len jedna fotka ...

Jediná nevinná fotografia môže o vašom dieťati veľa prezradiť.

Obvykle nám ani nenapadne, že súbor s fotografiou obsahuje metadáta o tom, kedy a kde bola vyhotovená – teda o polohe rodiča a dieťaťa.

Fotografia tiež veľa hovorí o vzhľade, koníčkoch dieťaťa a pod. A, samozrejme, cez dieťa sa vedia útočníci dostať aj samotným rodičom.

Čo myslíte, ako dlho bude musieť potenciálny útočník pátrať po roztomilom chlapčekovi, o ktorom zo sociálnych sietí vie, že navštevuje povedzme krúžok hip-hopu v Liptovskom Hrádku?

Videá a fotografie zverejnené na sociálnych sieťach môžu však byť aj zneužité. Niektorí rodičia zverejňujú bez toho, aby dôkladne zvážili riziká, napríklad nahé fotografie svojich detí kúpajúcich sa v mori.

Útočníci tieto fotografie sťahujú a používajú na vytvorenie falošných profilov, zdieľajú ich s inými neznámymi ľuďmi. V krajnom prípade ich distribuujú na sieťach s detskou pornografiou.

Nebezpečné je, že tieto obrázky môžu získať bez toho, aby boli v kontaktoch rodičov. To znamená, bez toho, aby ich rodič mal „medzi priateľmi“.

Ak aj nebude naplnený žiaden z vyššie popísaných scenárov, „riziko“ pre deti tkvie aj v niečom inom. Naše deti nebudú deťmi večne.

Čoskoro vyrastú a situácie a kontext, v ktorom sa ocitli na sociálnych sieťach vďaka nepremyslenej aktivite svojich rodičov, im o pár rokov nemusia byť príjemné. Môžu sa cítiť ponížené, okradnuté o svoje súkromie, zahanbené...

V zdravotnej poisťovni má téma ochrany súkromia a ochrany osobných údajov vysokú prioritu, a to nielen preto, že pracujeme s citlivými údajmi o zdraví našich poistencov. Osobné údaje detí chránime a všetky záležitosti maloletých poistencov riešime výlučne s ich zákonnými zástupcami.

6 tipov pre rodičov, ako bezpečne zdieľať fotky a videá

1. Základ je vyhýbať sa sociálnym sieťam.

2. Omnoho bezpečnejšie je zdieľanie prostredníctvom e-mailu, MMS alebo cez správy, ktoré napríklad ponúkajú bezpečné šifrovanie alebo funkcionalitu tzv. miznúcich správ.

3. Ak neviete zverejneniu fotografií na sociálnej siete odolať, začnite nastavením svojho profilu. Nemajte ho verejný a fotografie zdieľajte len s blízkymi a priateľmi, ktorých poznáte. V opačnom prípade totiž nemáte dosah na ďalšie šírenie fotografií po internete.

4. Fotografie pred zverejnením vhodne upravujte (napr. zakryte dieťaťu tvár smajlíkom alebo použite fotografiu, kde dieťa nie je dobre vidieť).

5. Nezverejňujte „háklivé“ fotky - nahé dieťa, dieťa v plavkách.

6. Presvedčili sme vás? Ak už na vašom profile visia fotografie či videá detí, ktoré by mohli viesť k problémom, môžete ich jednoducho vymazať. A ak chcete mať istotu, môžete o výmaz požiadať prevádzkovateľa sociálnej siete.

Aj školy a škôlky musia chrániť súkromie vašich detí

Rovnako obozretné by mali byť pri zverejňovaní fotografií detí aj škôlky, školy a iné inštitúcie či firmy pri šírení fotografií a videí detí na sociálnych sieťach.

Minimálne by mali mať súhlas rodičov s vyhotovením a zverejnením fotografií, na ktorých figurujú vaše deti. Bez predošlého súhlasu rodičov by nemala tretia strana za žiadnych okolností zverejniť foto- alebo videomateriál. Ak sa tak deje, upozornite na to.

Aké fotky detí je teda bezpečné vešať na internet?

V ideálnom prípade žiadne. Ak sa chcete pochváliť starkým alebo priateľom, radšej sa s nimi stretnite. Osobné stretnutia a rozprávanie sa s ľuďmi „naživo“ je predsa tá najlepšia “sociálna sieť”.