Kvalitné dáta sú pre súkromný sektor, zdravotníctvo nevynímajúc, alfou a omegou úspechu a predpokladom ďalšieho rastu. Škoda, že pre štát je rozhodovanie na základe dát stále skôr veľkou neznámou.

V zahraničí je bežné takéto zdieľanie kvalitných registrov (bez porušenia GDPR) s odbornou verejnosťou. Open data koncept, z ktorého vedia čerpať analytické kapacity univerzít a zodpovední za zdravotnú politiku, víta každá vyspelá odborná spoločnosť. No u nás je to bieda. Len pohľad na dáta o obezite je zúfalý – vyzerá to podľa nich tak, že sme najštíhlejší spomedzi vyspelého sveta. Lebo údaje, ktoré majú zdravotné poisťovne od lekárov, hovoria, že obezitu má len 25-tisíc ľudí na Slovensku. Čo je, samozrejme, nezmysel.

Ale aj tak, nevzdávame sa a v súlade s obmedzeniami GDPR robíme všetko čo je v našich silách, aby sme minimalizovali zlyhania štátu a dávali akademickej obci podporu a spätnú väzbu, ako si na tom na Slovensku stojíme a najmä, aby sa robili rozhodnutia podložené dôkazmi, nie pocitmi.

Vieme byť išpiráciou pre zahraničie

Napríklad naša analýza farmakoterapie vysokého krvného tlaku zaujala kardiológov na ich Európskom kongrese v Amsterdame. Obdobné dáta majú lekári k dispozícii len v niektorých európskych krajinách, napríklad vo Švédsku. 

Kolegovia zo stratégie prezentovali údaje o tom, ako vydanie nových guidelineov mení predpisovanie liekov na hypertenziu u poistencov Dôvery. Zistili sme totiž, že oproti tomu, čo hovorí guideline, sú prvolíniové lieky na Slovensku využívané pomenej (22,4 % pacientov).

Naopak, množstvo pacientov užíva betablokátory (57,3 %), aj keď tie by mali byť predpisované len pri špecifických indikáciách. Spironolaktón, dlho známy liek, ktorý v guidelineoch odporúčajú po zlyhaní základných liečiv, je využívaný len zriedka (3,8 %) a predbiehajú ho lieky, ktoré majú podľa štúdií menej významnú pozíciu (alfablokátory a centrálne pôsobiace antihypertenzíva).

Pacient je ten najdôležitejší

Tieto naše zistenia sú dôležité pre pacientov s ochoreniami srdca. Bude sa im dariť lepšie, keď lekári budú pri ich liečbe dodržiavať odborné odporúčania. Pracujeme na tom. Naše vzťahy s lekármi sa neustále zlepšujú a lekári sú stále viac vďační za takéto analýzy.

Takže, čo nám dáva zmysel? Nie je to nič prvoplánové, populistické. Je to detailná analýza dát, porovnávanie s benchmarkom, robenie rozhodnutí, často naoko aj tých nepopulárnych, o tom, čo hradiť, nehradiť, kam smerovať a edukovať.