Čo nám hovoria dáta o počte lekárov? A koľko ich vlastne potrebujeme? Nenavštevujeme lekárov stále ešte príliš často? Ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede v nasledujúcej analýze.

Lekári a úväzky

V roku 2020 sme mali na Slovensku takmer 13-tisíc ambulantných lekárov s celkovým úhrnom 8 820 úväzkov. V tomto článku budeme používať častejšie slovo úväzok ako lekár, pretože mnoho lekárov pracuje v ambulancii len na čiastočný úväzok. Ak by sme hovorili len o počte lekárov, nastali by nepresnosti.

Väčšinu našich lekárov (73 percent) tvoria ambulantní špecialisti, 18 percent pôsobí sko všeobecní lekári pre dospelých (VLD) a takmer deväť percent predstavujú všeobecní lekári pre deti a dorast (VLDD).

V roku 2020 bolo VLD 2363 a spolu dosiahli 2 127 úväzkov. V priemere sa stará každý z nich o 1 965 pacientov. Inými slovami, bežná ambulancia všeobecného  lekára má v kartotéke takmer dvetisíc pacientov, ktorí k nemu chodia podľa potreby, prípadne na pozvanie (preventívne prehliadky).

blog_priloha.png

Čo hovorí toto číslo? Je to veľa či málo? S čím ho vieme porovnať? Tak napríklad v  Česku má všeobecný lekár pre dospelých v priemere len 1 700 registrovaných pacientov.

Samozrejme, pri takomto porovnaní musíme myslieť aj na rozdiely v jednotlivých krajinách. Napríklad v západných krajinách majú všeobecní lekári často rozsiahlejšie právomoci, pracujú v mnohočlenných ambulanciách, v ktorých s jedným lekárom pracuje viac zdravotných sestier a asistentov. Sú súčasťou integrovanej zdravotnej starostlivosti a niektoré výkony robí aj v predchádzajúcej vete spomínaný stredný a nižší zdravotnícky personál. 
Je však zrejmé, že takáto organizácia a prerozdelenie kompetencií zvyšujú efektivitu ich práce a starostlivosti o pacientov, čo v praxi znamená, že tamojší všeobecní lekári dokážu obslúžiť väčší počet pacientov.

Podľa našich zistení je pre jedného všeobecného lekára pre dospelých s jednou zdravotnou sestrou zvládnuteľný kmeň 1 800 poistencov, avšak s dvomi zdravotnými sestrami až 2 400 poistencov. To znamená, že ak by tretina ambulancií všeobecného lekára fungovala s dvoma sestrami, problém s počtom lekárov by sme mali vyriešený. Stále by nám však zostal problém s vekovou štruktúrou lekárov, s nedostatkom zdravotných sestier a regionálne rozdiely.

Mimochodom, až v 17 okresoch na Slovensku je priemerný počet pacientov u jedného všeobecného lekára vyšší ako 2400.

Viac pacientov u všeobecných lekárov

Za posledných jedenásť rokov vzrástol počet registrovaných pacientov u VLD o desať percent (z 1 790 na 1 965 pacientov).

Má to niekoľko príčin:

  1. nárast dospelej populácie o 3,4 % (o 138 440 obyvateľov). Je spôsobený starnutím populácie.
  2. zníženie počtu lekárov o 2,5%. Máme o 60 lekárov menej ako v roku 2010.
  3. zníženie počtu úväzkov o 6,3%. Úväzkov je menej nielen preto, že sa znížil počet lekárov. Lekári súčasne pracujú menej ako pred jedenástimi rokmi. Ukazuje sa, že to súvisí s ich vekom. Výrazne sa zvýšil podiel lekárov nad 65 rokov: z 13% v roku 2010 na takmer 30% v roku 2020. Toto má za následok nielen zvýšenie priemerného veku o dva roky (z 54 na 56 rokov), ale aj zníženie úväzkov. Starší lekári (nad 65 rokov) pracujú menej - v priemere na 86,5-percentný úväzok, zatiaľ čo ich kolegovia pod 65 rokov na 91,5-percentný úväzok.

Návštevy v ambulanciách

Podľa OECD máme už dlhodobo najvyšší počet návštev pacientov v ambulanciách lekára na jedného obyvateľa v Európskej únii. Za rok 2019 to bolo 11,1 návštevy. Priemer v EÚ je 7,5, v Českej republike je to 8,2 a napríklad v Slovinsku iba 6,7 návštevy za rok.

Podobné číslo vidíme aj v našich dátach. V roku 2019 navštívil lekára každý náš poistenec v priemere 11-krát. A za posledných päť rokov sa toto číslo vôbec nezmenilo. Treba tiež povedať, že na tomto počte sa podieľa 88 percent poistencov, pretože 12 percent poistencov neprišlo k lekárovi ani raz.

Ak by sme sa dostali na úroveň EÚ (7,5 návštevy/rok), iba naši poistenci by "ušetrili" takmer 5,2 milióna návštev za rok. Ak by jedna návšteva trvala v priemere 15 minút, išlo by o ušetrených 1,3 milióna hodín alebo 162 500 tisíc pracovných dní, alebo ak chcete, bolo by to 650 rokov, ktoré by mohli lekári venovať náročnejším pacientom.

Prečo tak vynikáme v počte návštev?

Na jednej strane nás, systém nemotivuje správať sa zodpovedne a zmysluplne využívať zdravotné služby. A na strane druhej je často spomínaná neefektivita, ale aj legislatívne prostredie, financovanie, neprepojenosť systémov, chýbajúca spolupráca či slabý manažment pacientov. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že na zdravotnú starostlivosť vynakladáme menej zdrojov aj v porovnaní s krajinami, v ktorých je zavedená možnosť zvoliť si v rámci verejného zdravotného poistenia aj pripoistenie. Čiže nie len, že dávame do zdravotníctva menej peňazí, ešte aj obmedzujeme možnosť ako ho financovať z iných zdrojov.

Nedá mi nespomenúť ešte jedno opatrenie, ktoré na Slovensku preukázateľne znížilo počet návštev u lekárov. Po zavedení 20- a 50-korunových poplatkov v zdravotníctve, takzvaných zajacoviek, poklesli v druhej polovici roku 2003 návštevy u všeobecných lekárov o 10 percent a návštevy na pohotovostiach až o 13 percent.*

Záver

Uvedené údaje nám hovoria dve veci. Nedostatok lekárov je možné kompenzovať efektívnejším využívaním ich kapacít, a to napríklad tak, že budeme mať viac takzvaných veľkokapacitných ambulancií, teda napríklad ambulancií s dvoma zdravotnými sestrami. Na druhej strane stále pretrváva problém s neúmerne vysokým počtom návštev našich pacientov v ambulanciách. Riešením je využívanie informačných technológií a lepší manažment pacientov. Čo to presne znamená? To je už téma ďalšieho blogu.

*https://www.tyzden.sk/casopis/13599/desat-rokov-zajacoviek/