Vo svojich sľuboch opakujú dva dôvody pre ich plošné znižovanie: 1. pomôcť pacientom a 2. zlepšiť naše zdravotníctvo. S prvým dôvodom súhlasíme. Aj naši poistenci od nás dostávajú časť doplatkov za lieky naspäť. Plošné zrušenie doplatkov však zdravotníctvo, ani zdravie pacientov určite nezlepší. Dokazujú to aj výsledky našej analýzy.

Spoluúčasť vo forme doplatku za liek má pacienta motivovať k tomu, aby sa liekmi neplytvalo. Nejde tu o žiadne drobné. Na lieky míňame štvrtinu z balíka 5,5 miliardy eur, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť obyvateľov. V porovnaní s vyspelými zdravotníckymi systémami (v niektorých je to len desať percent), je tento pomer naozaj vysoký.

V Dôvere sme sa pozreli na to, či spoluúčasť pacientov pri spotrebe liekov naozaj funguje. Vybrali sme údaje o predpísaných elektronických receptoch za rok 2018 a porovnali ich s údajmi o výdaji liekov.

Porovnanie nám ukázalo, či si pacient skutočne vybral v lekárni liek, ktorý mu lekár predpísal. Lieky na bežné ochorenia inak zdravých poistencov sme neriešili. Zamerali sme sa na chronických pacientov s cukrovkou, vysokým tlakom a vysokou hladinou cholesterolu. Išlo o skupinu viac ako 100-tisíc ľudí.

Čo sme zistili?

Štyri percentá predpísaných liekov si títo chronickí pacienti ani nevybrali z lekárne. Na prvý pohľad malá skupina. Treba si však uvedomiť, že týchto pacientov musel lekár vyšetriť, stanoviť im diagnózu, určiť liečbu, vykonať potrebnú administratívu. Zbytočné plytvanie jeho vzácnym časom, lebo pacient si liek ani nevyberie z lekárke, teda ani nezačne s liečbou.

Medzi týmito pacientmi mali najvyššie zastúpenie diabetici. Lekári predpíšu poistencom Dôvery každý mesiac približne 1,5 milióna liekových receptov. Štyri percentá z nich je 60-tisíc.

Mladí ignoranti

vek_graf.PNG

Najvyššia miera chronických pacientov, ktorí si nevybrali predpísané lieky, je v skupinách mladých ľudí od 19 do 25 rokov a od 26 do 35 rokov. Nevybrali si až  desať percent predpísaných liekov.

Nebojíme sa toto zistenie interpretovať tak, že mladí ľudia si ochorenie nepripúšťajú. Nepociťujú zdravotné komplikácie, ešte sa cítia celkom dobre. Je ale jasné, že s pribúdajúcim vekom a bez liečby sa bude ich ochorenie rozvíjať.  Pribudnú komplikácie, čo bude znamenať nielen nižšiu kvalitu života, ale aj vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť.

Výška doplatkov za lieky

Čakali by ste, že práve lieky s doplatkami budú tie, ktoré si pacienti z lekárne nevyberú? Nie je to tak. Lieky s nízkym doplatkom (do 4,99 eura) si pacienti dokonca vyberali o niečo poctivejšie ako tie bez doplatku. 

Doplatky za lieky síce nepomáhajú peňaženke, ale zdá sa, že pomáhajú zdraviu pacientov. Až do výšky 14,99 eura je miera ich výberu z lekárne veľmi podobná.

Zásadný vplyv na výber liekov majú až doplatky, ktoré prevyšujú 30 eur. Až polovica liekov s takýmto doplatkom zostáva v lekárňach. Týchto však v celkovom počte nie je veľa. A pokiaľ ide o deti, zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov, mechanizmus tzv. limitu spoluúčasti ich ochráni pred neúmerne vysokými doplatkami za lieky.

suma_graf.PNG

Dáta v grafe vyššie sa netýkajú dlžníkov na zdravotnom poistení. To je veľmi dôležitá informácia. Dlžníkom totiž zdravotná poisťovňa lieky neprepláca, s výnimkou prípadov, keď i de o akútny stav. To znamená, že za lieky platia v lekárni plnú sumu. Podiel predpísaných liekov, ktoré si nevyberú z lekárne, dosahuje v priemere až 40 percent. 

suma_dlznici_graf.PNG

Elektronické predpisovanie liekov nám umožňuje pozerať sa na spotrebu liekov na Slovensku novými spôsobmi. Neskromne sa pochválime, že to bola práve Dôvera, ktorá e-recept na Slovensku rozbehla. Ale pochvalu si určite zaslúžia aj všeobecní lekári. Analyzované dáta ukázali, že ak pacientom predpísali liek oni, vyberú si ho oveľa častejšie ako keby ho predpísal lekár špecialista.

odbornosti_graf.PNG

Záver

Výber lieku z lekárne je len začiatkom správnej liečby. To, že si pacient lieky vybral, ešte neznamená, že ich bude užívať. To, že ich bude pacient užívať, tiež neznamená, že ich bude užívať v správnom čase, správnym spôsobom, pravidelne. Jednoducho tak, ako sa má, aby sa dostavil želaný účinok. Analyzované dáta nám priniesli dva poznatky. Prvým je, že cesta k zlepšeniu kvality slovenského zdravotníctva nevedie cez zrušenie doplatkov za lieky. Druhým poznatkom sú oblasti, na ktoré by sme sa mali sústrediť, aby sa zvýšila efektivita a kvalita slovenského zdravotníctva. Veríme, že tieto závery budú brať do úvahy aj tvorcovia liekovej politiky na Slovensku.