Alebo by sa rozhodol dať peniaze len „svojim“?

Ale aby sme nechodili okolo horúcej kaše, samozrejme, že bude reč o téme dofinancovania zdravotníctva, resp. zdravotných poisťovní. Poviete si, zdravotné poisťovne sú úplne iná káva. Možno. Posúďte sami.

Zdravotné poisťovne hospodária s peniazmi z verejných zdrojov

Zdravotné poisťovne hospodária s peniazmi, ktoré jej zverili do rúk jej poistenci. Nie sú to peniaze štátu, ale ľudí, ktorí si podľa zákona platia zdravotné poistenie. Aj mnohí ľudia, ktorí majú status poistencov štátu, tzn. deti (ich rodičia), dôchodcovia, invalidi, nezamestnaní, matky na materskej a pod., za ktorých zdravotné poistenie odvádza štát, si vybrali súkromné poisťovne na zabezpečenie svojej zdravotnej starostlivosti.

Pretože podľa Ústavy SR má každý občan garantovaný  slobodný výber zdravotnej poisťovne. A navyše preto, lebo vedia že v súkromnej zdravotnej poisťovni dostanú za peniaze, ktoré za nich odvádza štát lepšie služby a viac benefitov než im ponúka štátna zdravotná poisťovňa. Za tento slobodný výber nesmie byť žiaden občan diskriminovaný.

Štát platí za svojich poistencov stále menej

Štát dnes platí za svojich poistencov sumu 31,78 eur, čo je najnižšia suma za posledných 10 rokov. V roku 2010 bola platba za poistencov štátu vyše 4% priemernej mzdy a hovorilo sa o potrebe jej navýšenia na 5%. Stal sa však presný opak. Štát nastavil na platby za svojich poistencov pevnú sumu a platil stále menej, až v súčasnosti dosiahol úroveň cca 3,15% vymeriavacieho základu.

Ak by dnes bola sadzba na úrovni štyroch percent, v systéme by bolo o 271 miliónov eur viac. Pri piatich percentách  až o 624 miliónov eur viac. Za takýchto podmienok by nemuseli všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti či aj zdravotné poisťovne každoročne „žobrať“ o dofinancovanie zdravotníctva. To sú plus - mínus sumy, ktoré by umožnili normálne financovanie zdravotníctva a dokonca aj nejaké investície do rozvoja.

Náklady na liečbu sa každoročne zvyšujú

Zdravotné poisťovne sú zo zákona povinné uhradiť všetky úkony a liečbu pre pacientov, nezávisle od príjmov za týchto poistencov. Priemerné náklady na liečbu poistencov štátu napríklad v minulom roku dosahovali v priemere okolo 85 eur mesačne. Rozdiel medzi platbami za poistencov štátu sa v období ekonomického rastu vykrýval zo solidárneho systému zdravotného poistenia, teda z odvodov ekonomicky aktívnych občanov.

Faktom však je, že v súčasnosti je podiel poistencov štátu v súkromných zdravotných poisťovniach vyšší než v štátnej zdravotnej poisťovni. A ich počet stále stúpa. Otázkou teda je, dokedy vystačia v období pandémie zdroje ekonomicky aktívnych poistencov na pokrývanie podfinancovania poistencov štátu? Nehovorme teda o dofinancovaní poisťovní. Hovorme o tom, aby štát doplatil za svojich poistencov adekvátnu sumu – všetkým poisťovniam, v ktorých sú poistení.

Čo nám priniesla pandémia

V dôsledku pandémie koronavírusu a súvisiacich opatrení na Slovensku prišlo o prácu do septembra asi 45 tis. ľudí a predpokladá sa zrušenie ďalších cca 10 tis. pracovných miest do konca roka 2020, skonštatovala Národná banka Slovenska. Všetci títo ľudia sa tak z ekonomicky aktívnych poistencov stávajú poistencami štátu. Odhadované celkové výpadky zdravotného poistenia do septembra 2020 tak predstavujú okolo 120 mil. eur. Len pre zdravotnú poisťovňu Dôvera to znamená výpadok cca 50 mil. eur v porovnaní s predpokladanými príjmami poisťovne.

Pripočítajte si k tomu náklady na akútnu zdravotnú starostlivosť pacientov v čase pandémie, rizikové príplatky súvisiace s pandémiou, testovanie množstvom nákladných COVID testov, ktoré sú indikované lekárom a ktoré musí uhradiť každá jedna poisťovňa. 
Za tieto výpadky nenesú zodpovednosť ani zdravotné poisťovne, ani samotní poistenci. Je jednoduché nechať v tejto situácii „utopiť“ súkromné zdravotné poisťovne. Nie je to však o nich.

Ide tu o zdravie každého jedného občana, pacienta, poistenca ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne. Keď sa štát snaží v týchto dňoch pomôcť svojim občanom, aby prekonali dopady pandémie s čo najmenšími stratami, prečo chceme z tejto pomoci vyčleniť práve zdravie? Veď o to predsa v tomto období ide v prvom rade. Podľa toho, ako zvládneme pandémiu COVID-19 sa bude rozvíjať slovenské zdravotníctvo, ale aj celá spoločnosť v najbližších rokoch.

Dvojaký meter alebo... Naozaj je zdravotníctvo prioritou vlády?

Súčasná vláda často hovorí o spravodlivom, transparentnom a rovnakom prístupe ku všetkým. Pristúpila však ku kroku, ktorý znevýhodnil veľkú skupinu poistencov súkromných zdravotných poisťovní. A zo zdrojov, ktoré všetci odviedli do svojich zdravotných poisťovní dofinancovala len jednu – neefektívnu štátnu zdravotnú poisťovňu.

A to prečo? Lebo súkromné zdravotné poisťovne v minulosti hospodárili zodpovedne a dokonca dosahovali zisk. Inými slovami, vláda vyslal signál, že nevadí ak štátny podnik plytvá. Dlhy zaňho zarovná. Neštátne podniky, v tomto prípade súkromné zdravotné poisťovne, majú smolu. Nezáleží na tom, že aj oni doplácajú na pandémiu, ktorú nijak nepodcenili, ba dokonca počas nej pomáhali zdravotníkom ako sa dalo. 

Natíska sa tak otázka – naozaj je zdravotníctvo prioritou tejto vlády, ako deklaruje? Alebo je jej cieľom zničiť jediné fungujúce inštitúcie, ktoré prinášajú benefity v tomto systéme?

Odpovede na túto otázku si skúste dať sami.