A to napriek všetkým polenám, ktoré im štátne úrady po celý čas hádzali pod nohy.

Často počúvame komentáre neprajníkov, že súkromné zdravotné poisťovne nesplnili svoju úlohu na trhu tým, že nevytvárajú konkurenciu medzi jednotlivými subjektami pôsobiacimi na trhu, resp. sa tento konkurenčný boj nepretavil do konkrétnych výsledkov a benefitov. Zabúdajú však dodať, že im politici „pozabudli“ na to vytvoriť podmienky, ako sa o tom hovorilo na začiatku.

Na začiatku bolo „len“ slovo

Zákony umožnili vznik viacerých súkromných zdravotných poisťovní, dokonca s možnosťou tvoriť zisk. Ten sa neskôr politici pokúsili zakázať a následne ho regulovať na súčasných 1-2 % z vybraného poistného, ktoré si každoročne dokážu súkromné zdravotné poisťovne uplatniť – ak samozrejme nie sú v strate v dôsledku nekompetentných rozhodnutí regulátora.

Od začiatku pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní v sektore každá vláda sľubovala vytvoriť podmienky na diferenciáciu výšky poistky a poistných produktov, definovať štandard a nadštandard, resp. pripoistene na určité úkony. Žiaľ, nestalo sa tak. Poistenci platia podľa rovnakého kľúča a rovnaký je nárok na zdravotnú starostlivosť. Čiže v tejto oblasti majú zdravotné poisťovne zviazané ruky a konkurovať si nemôžu.

Prínosy pre spoločnosť

Priestor, ktorý súkromné zdravotné poisťovne využívajú naplno pri tvorbe konkurenčného prostredia je oblasť inovácií a benefitov pre poistencov, ako aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré dovolím si tvrdiť vo finále prinášajú pridanú hodnotu pre celý systém.

Pozrime sa na to, ako to funguje:

ZP Dôvera ako prvá už od roku 2013 začala ponúkať svojim poistencom benefit vrátenia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky nad rámec zákona a k tejto iniciatíve sa neskôr pridala aj ZP Union. Po ôsmych rokoch svojim poistencom od roku 2021 prisľúbila aj VšZP. Podobný scenár sa týka aj doplatkov za zubné ošetrenie, ktoré už Dôvera a Union ponúkajú svojim poistencom niekoľko rokov. VšZP ho v porovnateľnej výške prisľúbila svojim poistencom tiež až od roku 2021.

Elektronické služby od Dôvery pre všetkých

Súkromné poisťovne okrem toho neustále investujú do elektronických a online služieb, vďaka ktorým neustále zlepšujú služby pre poistencov aj poskytovateľov zároveň zvyšujú svoju prevádzkovú a ekonomickú efektivitu. Znamená to zjednodušene, že viac prostriedkov ostane na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj vyššie spomínaných benefitov pre poistencov.

Už v roku 2013 napríklad Dôvera spustila prvú plne funkčnú elektronickú pobočku na trhu, ktorá prepojila poistencov, poskytovateľov či platiteľov poistného. Nasledovalo vyvinutie elektronického receptu v roku 2015 či funkcionalita E-lab – online zdieľanie laboratórnych vyšetrení, ktorú zaviedla Dôvera ako jediná poisťovňa v roku 2018. Tieto funkcionality priniesli úspory v desiatkach miliónov liekov či už z nákladov na lieky alebo obmedzenia duplicít. Aplikáciu e-recept dokonca zadarmo od Dôvery prebrala aj štátna poisťovňa. Jej význam sa naplno ukázal práve v čase pandémie Covid-19, kedy umožnil zásadný pokles návštev v ambulanciách lekárov. 

V čase pandémie koronavírusu sme navyše ako jediná zdravotná poisťovňa masívne pomáhali so zabezpečovaním ochranných pomôcok. Vynaložili sme takmer 300-tisíc eur na zabezpečenie a distribúciu ochranných pomôcok (respirátorov, rúšok) zdravotníkom rýchlej zdravotnej služby, lekárom aj sestrám v nemocniciach a v ambulanciách. Darovali sme tiež 1350 rúšok pre diabetikov a seniorov, či 600 ochranných štítov a dezinfekčné prostriedky pre zariadenia sociálnych služieb.

A čo robia štátne úrady a štátna poisťovňa?

Najväčšia zdravotná poisťovňa sa horko-ťažko, s odstupom rokov doťahuje na služby už zavedené súkromnými poisťovňami. Využíva elektronické systémy, ktoré priniesla na trh ZP Dôvera, napriek tomu, že za uplynulých viac ako 10 rokoch bolo ivestovaných mnoho miliónov eur z peňazí nás všektých do nefunkčného systému eHealth.

Štátne úrady za uplynulé obdobie nielen že nevytvárajú dostatočné podmienky na konkurenčnú súťaž v oblasti zdravotného poistenia, ale navyše svojimi nesystémovými a neprimeranými zásahmi narúša aj to krehké konkurenčné prostredie, ktoré tu vzniklo. Napríklad aj ďalším znižovaním a obmedzovaním prevádzkových limitov, z ktorých sú naše benefity a inovácie financované. 

Kde by sme boli bez súkromných zdravotných poisťovní?

Dovolím si použiť paralelu so Sociálnou poisťovňou, ktorá na trhu funguje bez konkurencie a žiadnej možnosti porovnania, ako by sa to dalo robiť inak a – možno aj – lepšie. Prebujnený neefektívny aparát, obrovská byrokracia, žiadne služby pre klientov, naopak, podvody na poistencoch a občanoch a pod. A teraz si predstavte, ako by vyzeralo zdravotníctvo bez súkromných poisťovní a ďalších investorov v sektore... Vidíte to?

Možno mnohí neprajníci „nevidia“ pridanú hodnotu súkromných zdravotných poisťovní. Našťastie to však vidia milióny občanov, ktorí už za tie roky vyhľadávajú práve služby súkromných zdravotných poisťovní a každým rokom pribúdajú. Keď sa pýtame, prečo poistenci zmenili zdravotnú poisťovňu, najčastejším dôvodom, ktorí uvádzajú sú práve benefity, ktoré súkromné zdravotné poisťovne ponúkajú.