Nikomu sa do nových vecí veľmi nechcelo. Pacienti síce v prieskumoch hovorili, že by boli radi, keby sa s lekármi mohli radiť telefonicky, keď sme však ešte v roku 2016 zaviedli jednu z prvých takýchto služieb -  DôveraLinka24, operátori mali pomerne málo práce.

Všetko sa zmenilo v marci 2020. Vážne obavy z pandémie koronavírusu, ktorý sa privalil do Európy, prinútili vedenie krajiny obmedziť pohyb obyvateľov na znesiteľné minimum. Slovensko vtedy zaviedlo opatrenia, aké z jeho histórie nie sú známe. V ambulanciách lekárov po celkom Slovensku sa rozozvučali telefóny.

Prudký nárast telefonických konzultácií pomohol nielen pacientom, ale aj lekárom, ktorým sa vyprázdnili čakárne. Len do konca apríla evidujeme viac ako 400-tisíc výkonov telefonických konzultácií našich poistencov s lekármi v hodnote viac ako dva milióny eur. Polovica z tejto sumy boli  náklady na konzultácie v špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Náklady na konzultácie nám vďaka tomu, že ich bolo možné realizovať telefonicky, v tomto segmente v porovnaní s priemerným mesiacom 2019 narástli sedemnásobne, v pediatrii až desaťnásobne.

Vďaka vyššej úhrade telefonických konzultácií mali všeobecní lekári pre dospelých, ale aj pediatri celkovo vyššie príjmy z Dôvery ako v rovnakom období minulého roka. Nárast bol približne o desať percent. V gynekologických a špecializovaných ambulanciách náklady už nedosiahli priemer minulého roka.  U tých, ktorých sa dotkla korona vo väčšej miere, sme zabezpečili, aby neklesli pod 75 percent príjmov roku 2019.

Platby za ambulantnú zdravotnú starostlivosť

  rozdiel v apríli 2020 v porovnaní s priemerom 2019
všeobecní lekári pre dospelých+9,13 %
všeobecní lekári pre deti a dorast+11,64 %
gynekológovia-12,63 %
špecialisti-16,36 %

Pre naše zdravotníctvo je extrémne dôležité, aby sme pokračovali v nastúpenom trende. Aby sme vyšli v ústrety pacientom, ktorí majú problém s nedostupnosťou lekárov, dlhé čakacie termíny, blúdia od lekára k lekárovi. Povedané jednou vetou, telemedicína vďaka moderným technológiám zlepšuje prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti a uvoľňuje kapacity lekárov tak, aby mali viac času na svojich pacientov. Nehovoriac o tom, že telemedicína nám dáva priestor na ďalšie rozširovanie služieb, možno aj takých, o ktorých sa nám dnes ani nesníva.