Pacienti prestali chodiť do ambulancií aj pre obavu, že ochorejú v čakárni. Podľa pokynov odborníkov a hygienikov nemocnice na čas obmedzili plánovanú starostlivosť a pacienti majú zavolať skôr, ako sa vyberú k lekárovi.

Odráža sa to aj na údajoch, ktoré máme vďaka elektronizácii. Niekedy sme na ne čakali aj dva mesiace. Našťastie, dnes ich máme online, a tak nám pomáhajú lepšie formulovať prognózy  a pochopiť, čím naše zdravotníctvo práve prechádza.

Nemocnice

Korona – nekorona, niektoré oddelenia našich nemocníc idú na plné obrátky. Týka sa to najmä tých, na ktoré aktuálna situácia nemá priamy dosah – napríklad pôrodnice. Na druhej strane sú oddelenia, na ktorých sa plánuje takmer všetka zdravotná starostlivosť  – ortopédie či oftalmológie. Pokles hospitalizácií na týchto oddeleniach po zavedení opatrení proti šíreniu epidémie je o viac ako 80 percent. Celkovo vidíme pokles hospitalizácií v našich nemocniciach o polovicu. Nastal okamžite po zavedení najprísnejších opatrení (16. marca) a drží sa do dnešných dní. 

V nasledujúcich grafov vám ukážeme štyri analyzované týždne, pričom druhý zvýraznených zelenou vertikálnou čiarou predstavuje týždeň od 16. marca, kedy začali platiť sprísnené epidemilogické opatrenia.

Ortopedia (003).png

Neonatologia (002).png

Ambulantná liečba

Ako to vyzerá v ambulantnej sfére? Ambulantní lekári boli novými opatreniami zasiahnutí medzi prvými, najmä ekonomicky. Počet návštev pacientov okamžite klesol na 70 percent priemeru pred príchodom krízy, a tieto kontakty boli do veľkej miery telefonické. Predovšetkým špecialisti takmer nemali zdravotným poisťovniam čo fakturovať, ich príjmy boli ohrozené. Preto garantujeme všetkým ambulanciám minimálne 75 percent príjmu (na základe údajov spred roka), aby sme im pomohli prejsť kritickým obdobím.

Ako všade, aj tu sú výnimky. Psychiatri menej práce nemajú. Naopak, v treťom týždni po zavedení opatrení mali o 16 percent viac pacientov ako bežne. 

VLD (002).png

VLDD (002).png

SAS (002).png

Stav, keď je menej pacientov v ambulanciách, sa premieta aj do ostatných segmentov zdravotnej starostlivosti. Evidujeme menej laboratórnych vyšetrení (o 65 percent), menej návrhov na kúpeľnú liečbu (o 80 percent) či žiadostí o schválenie zdravotníckej pomôcky (o 50 percent).

Platí to aj pre spotrebu liekov? V týždni, v ktorom boli zavedené prísne opatrenia, vidíme skok nahor v predpise liekov. Pripisujeme to zásobeniu sa pacientov pred neistým obdobím. V ďalších týždňoch sme sa však dostali pod priemer bežnej spotreby.

Lieky (002).png

Pacienti

Dosť bolo čísel. Povedzme si, čo v praxi znamenajú pre pacientov.
V prvom rade treba povedať, že ak pacienti dnes nechodia k lekárovi tak, ako pred krízou, neznamená to automaticky, že sú menej chorí. Nie sú. K lekárom prídu neskôr, pretože je málo pravdepodobné, že sa im bez lekára podarí vyriešiť ich zdravotný problém. Ak však prídu o týždeň či mesiac neskôr, ochorenie môže byť rozvinutejšie, liečba komplikovanejšia a následky vážnejšie. Preto už dnes očakávame, že po zrušení najprísnejších opatrení sa pacienti k lekárom vrátia. Ich stavy však budú vážnejšie a liečba komplikovanejšia a aj drahšia.
Medzinárodné štatistiky nám hovoria, že k lekárom chodíme príliš často, skoro dvakrát toľko ako v bohatších krajinách. Predpokladáme, že pre aktuálnu krízu odpadla časť aj takýchto zbytočných návštev.

Čo táto kríza zmení?

V Dôvere sme veľa energie venovali elektronizácii a online dátam. Vďaka tomu máme k dispozícii dáta o hospitalizáciách, laboratórnych vyšetreniach, MR a CT vyšetreniach, o predpísaných liekoch, kúpeľných návrhoch, zdravotníckych pomôckach a o návštevách pacientov v ambulanciách.
Medzi prvými sme priniesli jednoduché formy telemedicínskych služieb, ktoré majú potenciál odbremeniť lekárov v ambulanciách od ľahších zdravotných ťažkostí pacientov. Telefonické konzultácie, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť fungovanie ambulancií, sú odrazu samozrejmosť. To, čo sa v minulosti zdalo nemožné, dnes odporúčajú viacerí hlavní odborníci: „Pred návštevou lekára alebo pri zhoršení zdravotného stavu mu najskôr zavolajte s cieľom určiť naliehavosť zdravotného problému a odporučiť následný postup.“ 

Vystavenie elektronického receptu bez potreby osobnej návštevy lekára má obrovský význam. Počas posledných týždňov vidíme, že sa zvýšil počet poskytovateľov, ktorí majú záujem o vystavovanie ereceptov.

Význam telefonických a online služieb bude v zdravotníctve rásť, táto kríza nám ukazuje ich význam. Pripravili sme podmienky, aby sa mohli v budúcnosti rozširovať. Čo by ste povedali na možnosť dohodnúť si s lekárom videokonferenciu v bezpečnom online prostredí, s možnosťou zdieľať zdravotnú dokumentáciu a záznamy z vyšetrení?

Online dáta nám pomáhajú pri analyzovaní súčasnej situácie. Sme pripravení podeliť sa o ne aj s odborníkmi pri plánovaní ďalších opatrení v boji s koronavírusom. Snažíme sa podať pomocnú ruku aj zdravotníkom, ktorých v rámci našich možností zásobujeme ochrannými pomôckami. Dnes sú to najväčší bojovníci za zdravie, za zdravie nás všetkých. Majú naše uznanie, rovnako ako členovia ústredného krízového štábu, ktorý čelí bezprecedentnej situácii a nesie obrovskú zodpovednosť za celú našu krajinu.