A nikto už nebude odkázaný na domácu archiváciu svojich výsledkov doma v škatuliach.  Od tohto ideálneho stavu nie sme ďaleko. Online prístup k výsledkom laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení má už dnes takmer každý druhý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku*.

Výhody elektronického receptu pozná každý, kto navštívil v poslednom období lekára. Za posledné dva roky sme urobili pokrok aj v ďalšej časti elektronizácie nášho zdravotníctva - vo „svalzoch“ (hovorové pomenovanie od skraty SVLaZ, ktorá pomenúva spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky). Ide napríklad o laboratórne vyšetrenia krvi, moču, RTG snímky, MR či CT vyšetrenia, teda neoddeliteľnú súčasť medicíny, ktorá pomáha stanoviť diagnózu a kontrolovať priebeh liečby. Nestojí to málo. Kým na lieky dávame každý rok približne miliardu eur, čo je pätina výdavkov na zdravotníctvo, na „svalzy“  ide vyše pol miliardy eur.

V ostatných rokoch sme sa snažili všetky výsledky „svalzových“ vyšetrení od kľúčových poskytovateľov (laboratóriá spol.) dostať do elektronickej podoby. Lekár má mať tieto výsledky k dispozícii priamo vo svojom počítači pri vyšetrovaní pacienta v ambulancii. Prehľad o výsledkoch vykonaných vyšetrení mu pomáha pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a predchádza vykonávaniu nových vyšetrení, ktoré nie sú potrebné. Túto službu sme nazvali DôveraLab a pracujeme na nej už viac ako dva roky.

Prvá žiadanka lekára na vyšetrenie krvi bola v službe DôveraLab sprístupnená ešte na konci októbra 2017. Išlo o vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva pacientky reprodukčného centra. Zobrazenia existujúcej žiadanky o vyšetrenie ešte neznamenalo aj zobrazenie samotného výsledku vyšetrenia. Prvé zobrazenie datujeme na marec 2018 v neurologickej ambulancii Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Dnes sa lekári vedia dostať k 70 percentám všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú urobené našim poistencom. Službu využíva takmer štyritisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice a ambulancie), čiže takmer 11-tisíc zdravotníkov.

Služba na zobrazovanie žiadaniek a výsledkov laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zamedzuje zbytočným, čiže opakovaným vyšetreniam a zdieľanie informácií medzi lekármi zvyšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú pacientom. Čím viac lekárov a poskytovateľov laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení bude túto službu používať, tým sa bude zvyšovať jej význam a o to vyšší bude aj dopad na prostriedky verejného zdravotného poistenia a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Čo teda treba urobiť, aby mohli tieto výhody využívať všetci pacienti na Slovensku? Treba zaviesť túto službu na celoštátnej úrovni. Tu sa však naše možnosti končia.

*z pohľadu poskytovateľov, pre ktorých je zobrazovanie výsledkov relevantné