Vraj slúži len ako prietokový ohrievač, ktorý preposiela peniaze zo zdravotných odvodov lekárom a nemocniciam. Iní zase vnímajú poisťovňu ako kľúčový nástroj v hospodárení s cennými zdrojmi, teda ako akéhosi strážcu kasy. Nič viac, nič menej.

Podľa paragrafu 6 zákona číslo 581 z roku 2004 sú povinnosti zdravotnej poisťovne také početné, že na ich vymenovanie nestačí celá abeceda. A v realite je to ešte zložitejšie. Úloh má zdravotná poisťovňa omnoho viac, pričom si mnohé z nich „pridelí“ sama. Pravda, ak jej záleží na zdraví svojich poistencov.

Nám v Dôvere nerobí problém pridať si robotu, ak kráčame za jasným cieľom. Konkrétne, ide nám o spokojnosť poistencov a o zdravie pacientov.  Takže, čo vieme urobiť pre zdravie poistencov? Najmä prízvukovať jeho dôležitosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti počas vzájomných rokovaní a iných pracovných stretnutí.

To je však rutinný proces. My sme ho narušili, prešli sme od slov o zvyšovaní kvality liečby k činom. Našu predstavu o kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti s priamym dosahom na zdravie poistencov sme zhmotnili do merateľných parametrov, vzájomne sme si ich s lekármi odsúhlasili a následne sme ich ukotvili v zmluvách s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Výsledok sa dostavil. A nie jeden. Vďaka dôslednosti ambulantných lekárov (všeobecných lekárov, pediatrov aj špecialistov) sa znížil počet opakovaných návštev pacientov u špecialistov, zvýšil sa počet prvovyšetrení a poklesla aj spotreba antibiotík zo strany pacientov. Podrobnosti nižšie v tabuľke. 

názov parametra
 výsledok parametra
Dostupnosť špecialistov
 o 83,7 tis. viac ošetrených poistencov
Spotreba antibiotík
pokles o 3,5 %
Prevencia dospelí
nárast o 7,5 %
Prevencia deti a dorast
nárast o 1 %
Prevencia ženy
nárast o 2,9 %
eRecept
nárast o 37 %
eZúčtovanie
nárast o 10 %
eLab
nárast o 100 %
eNávrhy
nárast o 4,4 %
Bezpečná medikácia
nárast o 305 %

Pár príkladov aj s vysvetlením. Vďaka zvýšeniu úhrad pediatrom na CRP klesli náklady na antibiotiká predpísané pediatrami (3,5-percentný pokles). Dosiahli sme vyššiu účasť našich poistencov na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov (7,5-percentný nárast), u pediatrov o percento a u gynekológov o tri percentá.

Spokojnejší sú aj samotní poistenci. Spoločne s lekármi sme zvýšili dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Od októbra 2018 do marca 2019 ošetrili špecialisti o 84-tisíc našich poistencov viac ako v rovnakom období pred rokom.

Skokový nárast sme dosiahli v digitalizácii zdravotníctva. Až 305-percentný nárast nastal v prípade bezpečnej medikácie. Myslí sa tým elektronická kontrola užívaných liekov a ich interakcií. Veľký nárast sme zaznamenali aj pri práci so žiadankami na zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia (100-percentný nárast). Lekári tak získali viac času na samotnú liečbu a majú aj lepší prehľad o vyšetreniach svojich pacientov poistených v Dôvere.

Odpoveď na otázku v titulku už poznáte. Poisťovňa nielenže môže, ale aj má prispievať k zlepšeniu liečby. Ak má nápady a nájde pochopenie u lekárov, výsledok na seba nenechá dlho čakať.