Pri spätnom pohľade na rok 2019 začnem pozitívne. Som nesmierne rád, že v zdravotnej poisťovni Dôvera privítame desiatky tisíc nových poistencov. Svedčí to o kvalite služieb, ktoré poskytujeme. Rovnako som rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo spustiť ďalšie nové projekty, prospešné pre našich poistencov, ale aj zdravotníkov.

Ak nepočítam skríningový program, rok 2019 bol pre slovenských pacientov ďalším premárneným obdobím. Vzhľadom na očakávané hospodárske spomalenie bol možno posledný na najbližšie obdobie, kedy malo slovenské zdravotníctvo dostať výdatnejšiu finančnú investíciu a mali sme schváliť reformné zmeny.

Dočkali sme sa opaku

Financovanie zdravotníctva je chaotické, zneisťuje poskytovateľov aj poisťovne. Stratifikácia nemocníc stroskotala pre škriepky politikov a ich populistické hlasovania o sociálnych balíčkoch naložili na plecia nemocníc ďalšie problémy. Nepohli sme sa ďalej ani v takej základnej veci akou je povinné očkovanie a tak zle nastavený štátny rozpočet v oblasti zdravotníctva (na rok 2020) sme tu už dávno nemali.

Údajným riešením tejto krízy má byť prísny zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve. No skutočné problémy ako je dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, efektívne využívanie peňazí a personálnych kapacít preťažených zdravotníkov, či zvyšovanie kvality služieb pre obyvateľov, akoby vôbec neexistovali.

Rok 2020 pred nami

Ak chceme, aby zdravotníctvo živorilo v budúcom roku aspoň tak ako v uplynulom, potrebujeme doň naliať minimálne 150 miliónov eur. To je moje hodnotenie zdravotníckej kapitoly štátneho rozpočtu na rok 2020.

Prečo?

Pretože tak ako po minulé roky, aj do nového desaťročia si prenášame zlozvyky z toho predchádzajúceho. Medzi nimi aj katastrofálne nestabilné financovanie zdravotníctva.

Toto sú najväčšie riziká rozpočtu: 
  • Na strane príjmov do zdravotného systému bude mať veľmi zlý vplyv platba štátu. V medziročnom porovnaní to je mínus 38 miliónov eur. Zároveň to znamená, že financovanie zdravotníctva je stále viac závislé na tom, ako sa bude dariť ekonomike a koľko na odvodoch zaplatia zamestnanci a podnikatelia. V čase, keď začíname hovoriť o ekonomickom spomalení, to nie je dobrá správa.
  • Ak sa pozrieme na výdavkovú stranu, teda kam peniaze pôjdu, nestačíme sa čudovať absolútne podcenenému dopadu opatrení odchádzajúcej vlády. Tie len zvyšujú výdavky – sociálne balíčky a rekreačné poukazy, ceny pre záchranky, dopravu, či  večný mzdový automat. Na toto všetko potrebujú nemocnice peniaze a budú si ich pýtať od zdravotných poisťovní, ktorým štát naopak škrtí príjmy.
    Samozrejme, dá sa fungovať aj s menším objemom financií pre zdravotníctvo, ale potom je potrebné ľuďom otvorene povedať, že nebude všetko zadarmo. Predĺži sa čakanie v ambulanciách a v nemocniciach, zhorší dostupnosť liečby. Lekárom a sestrám treba oznámiť, že sa skončí každoročný nárast ich miezd.
  • Skúsenosti ukazujú, že aj v najlepších zdravotníckych systémoch sa štvrtina výdavkov minie neefektívne, sú vyhodené von oknom. Nastavený rozpočet pre rok 2020 počíta s úspornými opatreniami vo výške skoro 150 miliónov eur.  Disciplína ich plnenia z minulých rokov nám napovedá, že toto je ďalšia mína v rozpočte, ktorá s istotou vybuchne. V skutočnosti k žiadnej takejto úspore nedôjde a prvý kto bude úspory brzdiť a zvyšovanie výdavkov akcelerovať, je ten, kto ju do rozpočtu napísal – štát.

Na záver tohto hodnotenia rozpočtu len pripomeniem, že nič z uvedeného sa netýka zlepšia kvality pre pacientov, zvýšenia dostupnosti liečby u lekárov či vstupu inovatívnych technológií a postupov pre pacientov. Stále hovoríme len o tom, ako udržať zdravotníctvo v akých-takých podmienkach podobných tým v roku 2019.

V roku 2020 očakávam, že najmä po parlamentných voľbách sa naplno obnažia problémy so stabilitou financovania slovenského zdravotníctva. Naozaj nezávidím novému ministrovi zdravotníctva. Bitka o jeho stoličku asi nebude. Pacienti sa budú hnevať, a oprávnene.