Ak si nepamätáte podstatu problému, v skratke vám ju pripomeniem. Klientmi domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb sú ľudia, z ktorých väčšina potrebuje aj zdravotnú starostlivosť. Podávať lieky, preväzovať rany a podobne. Sociálny rezort tvrdil, že túto starostlivosť majú platiť zdravotné poisťovne. Dalo by sa s tým súhlasiť, lenže zase v nemocniciach je tiež mnoho pacientov, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť. Tú by podľa rovnakej logiky mal financovať sociálny rezort a nerobí tak. Platia ju zdravotné poisťovne. Preto sme s návrhom nesúhlasili.

Napokon však bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker odobril novelu zákona, ktorá od roku 2018 stanovila zdravotným poisťovniam povinnosť platiť aj zariadeniam sociálneho rezortu. Tvrdil, že zdravotníctvu peniaze neubudnú, lebo štát bude platiť za svojich poistencov vyššie odvody do poisťovní. Akáže to bola radosť na strane sociálnych služieb, že konečne budú mať aspoň o niečo viac peňazí.

Až kým po roku neprišlo šokujúce vytriezvenie. To, čo im v roku 2018 zaplatili zdravotné poisťovne „navyše", nie je žiadne navyše - o toľko majú dostať domovy sociálnych služieb v tomto roku od štátu (VÚC-iek) menej. A to, čo sme mali dostať od štátu navyše my, teda zdravotné poisťovne, takisto nedostaneme. Namiesto sľúbeného zvýšenia odvodov za poistencov štátu vláda na tento rok schválila historicky najnižšie percento z HDP!

Nám zobrali a nedoplnili, čo sľúbili, a sociálnym službám zobrali to, čo mali mať navyše. Ako to nazvať inak, ako drzý podraz? Dávame peniaze do sociálneho rezortu na úkor zdravotnej starostlivosti. Nie na úkor stíhačiek či futbalových štadiónov, ale na úkor zdravotnej starostlivosti! A navyše to tým zariadeniam so starými a sociálne odkázanými občanmi ani nepomôže.

Táto situácia je de facto dokonca horšia, než to, čo tu platilo pred novelou zákona o sociálnych službách. O čo viac dalo zdravotníctvo, o to menej dal sociálny rezort. Situáciu treba riešiť okamžite. Nech sociálny rezort financuje to, čo občania tohto štátu naozaj potrebujú. A nie na úkor zdravotnej starostlivosti.